tủ hấp

Dùng tủ hấp bánh bao có giúp bánh ngon hơn?

Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều về hiệu quả của tủ hấp bánh bao. Hôm nay Trường Phát sẽ chia sẽ thêm một vấn đề đó là chất lượng bánh bao khi được hấp bằng tủ. Liệu bánh có gì khác với việc hấp thủ công không?

Chi tiết